La poesia per Jasmin

112

Martina ha scritto questa cosa per una ragazza di vent’anni… che non c’è più.

Divanu vacanti

Cu divanu vacanti passu lenti jornati

Sanguvivu,chiddolicercarrianaragiuni

E la rota da vita resta ferma, arruggiata

Ti cunorti nu pocu cu Signuri, ….u Patruni

 

Decidisti ma chiami,pemmu resta cu ttia

Nu disegnufacistichid’ancora non sacciu

N’ta nu saccu vacanti resta malincunia

E di cosi chi restanu,chigli begli, mi mmucciu

 

Pensarissi co tempu faci tuttuspariri?

O che cosi chi rrestanuponnudarisoglievu?

…….

Penzusulucast’occhjisannusuluciangiri

Dudivanuspogghjiatu, curtegliatiricivu

 

Ca….. ti ricordusempi i picciriglia,

Non n’dajiu nu secundu senza id ‘iglia

Si n’te paroli,…comu spunta u suli

Si n’to suduri ….chi da fruntisculi

 

Mojeu non sacciu se dormi ,o chi t’imbatti,

e non capisciuse  arridiammenzu ad atti ,

ma sutta a pegliarrivi ,sirihjiatu,

Nu venticegliuduci,dilicatu

 

Sugnu sicura ca n’di rincuntramu,

a mmenzu a migli  ,ti ricanuscimu,

U ti tornamu ,a gioia chi ndidasti,

L’amuri e li carizzi chi ……perdisti.

Martin

(Alla felicità ed alla gioia che solo una figlia può donare)